Kasutustingimused

1. Üldine

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad OÜ Milan, registrikood 12567479, Kaskede pst 15, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ostmisel-müümisel www.curaprox.ee müügikeskkonnas (e-poes).

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

2. Hind

2.1. Toodete hinnad on toodud toodetelehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse toote allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisage ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toode eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Kinnita tellimus”

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Kinnita tellimus“ nupu vajutamist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. Tasumine

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard), Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank).

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS (http://maksekeskus.ee/) turvalises. Ettevõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.4. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

5. Toodete kohaletoimetamine

5.1 Tellitud tooted toimetatakse Kliendile vastavalt Kliendi poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas Omniva pakiautomaati, SmartPOSTi pakiautomaati või DPD pakipoodi üle Eesti.

5.2 Kohaletoimetamise viisi valib Klient tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Kliendile nähtav tellimuse vormistamisel.

6. Taganemisõigus, toodete tagastamine ja vahetamine

6.1 Kõikidele toodetele kehtib pretensiooni esitamise aeg VÕS § 218 järgi. Tagastamise tunnistusena kehtib arve/ostutsekk. Toodete puhul tuleb täpselt jälgida kaubaga kaasas olevat kasutusjuhendit ning vastavaid instruktsioone. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote rikkumisest.

6.2 Kauba tagastamisõigus on 14 päeva. Kaup peab olema originaalpakendis koos originaalarvega ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale.

6.3 Kauba saatekulud tagastatakse samuti. Kauba tagastamiseks saatmiskulud tasub Klient.

6.4 Kui tagastamisele kuuluv kaup on avatud või mõnel muul viisil kahjustatud, ei kuulu kaup tagastamisele ja loetakse kasutatuks.

7. Garantii ja mittevastavate kaupade tagastamine

7.1. Toodetele kehtib garantii, kui see on märgitud e-poe toote tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide tootega kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad tootega kaasasolevates dokumentides.

7.2. Garantiijuhtumi korral tuleb Kliendil pöörduda Ettevõtja poole e-kirja teel aadressil info@curadental.ee

7.3. Kui toote juures viide garantiile puudub, tähendab see, et vastaval tootel garantii puudub. Sellisel juhul on Kliendil õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

7.4. Toote kahjustumise ja hävimise riisiko läheb Kliendile üle toote üleandmisel, milleks loetakse toote toimetamist Kliendi soovitud kättetoimetamiskohta (näiteks pakiautomaat).

7.5. Ettevõtja ei vastuta tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote kättetoimetamist p 7.4. nimetatud korras ning puuduste eest, mis tekivad tootele seoses toote mittesihipärase või ebaõige kasutamisega või seoses toote normaalse füüsilise kulumisega tavalise kasutamise korral.

7.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda puuduse kõrvaldamist toote või selle võimatusel toote asendamist nõuetele vastava ja puuduseta toote vastu, teatades sellest Ettevõtjat seaduses toodud tähtaja jooksul ning tagastades nõuetele mittevastava toote Ettevõtjale aadressile, Kaskede pst 15, Tallinn.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.

8.2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

8.3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.